S námi to máte na háku ...

Nosiče kontejnerů

Jsme autorizované montážní centrum nosičů kontejnerů a hydr. jeřábů. Máme za sebou stovky přestavěných vozidel a rádi přestavíme i to Vaše.

Svoji práci odvádíme ve stoprocentní kvalitě, rádi Vás o tom přesvědčíme.

žádný náklad není problém

Hydraulické jeřáby

Hydraulické ruky montujeme na samotné podvozky vozidel i do speciálně upravených kontejnerových van. Samozřejně zařídíme veškeré pořebné revize a legislativu spojenou s provozem na pozemních komunikacích.

U nás si vyberete vždy správně ...

Prověřené vozy

Nabízíme kvalitní a prověřené vozy za velmi atraktivní ceny, veškeré naše vozy pečlivě kontrolujeme a zákazníkům předáváme v perfektním stavu. Zároveň pro Vás rádi vyřídíme výhodné financování vozidla.

Montáž a prodej nosičů kontejnerů

Nabízíme prodej a montáž nosičů kontejnerů na veškeré typy nákladních automobilů. Každým rokem prodáme a namontujeme více jak 100 kusů mechanismů, jsme pro to připraveni řešit jakékoliv zadání. Díky našim dlouholetým zkušenostem pro nás není problém montáž nosiče kontejnerů na jákékoliv nákladní vozidlo. nejběžnější typy kontejnerových nosičů držíme skladem, jsme proto schopni reagovat na poptávku ve velice krátkém termínu. Díky velkým odběrům nosičů od předního Českého výrobce CTS Charvát, a.s. jsme zároveň schopni nabídnout našim zákazníkům velice atraktivní ceny. Samozřejmostí je u nás dodání a montáž pomocného pohonu a hydraulického čerpadla.

Zabýváme se zároveň kompletními přestavbami vozidel a to jak kteréhokoliv vozidla z naší nabídky tak i vozidla vašeho. Z vozidla demontujeme původní nástavbu, zkrátíme jeho rozvor a namontujeme novou nástavbu, to vše včetně všech potřebných legislativních úkonů.

Naše společnost je držitelem povolení a schválení k provádění přestaveb od výrobců nákladních vozidel MERCEDES - BENZ, VOLVO, MAN, DAF, IVECO, AVIA a RENAULT.

HYVA
Spodní rám

Spodní rám včetně příčníků je vyroben z vysoce jakostních ocelových profilů DOMEX(TM). Boční odvalovací rolny, jejichž ložisková pouzdra jsou vyrobena z bronzu, snižují horizontální posun do boků při odvalování kontejneru na minimum. Přední držáky obou zdvihových válců byly vyvinuty speciálně pro překlenutí přečnívajících částí převodovky automobilu formou přemostění ve tvaru oblouku.

Pracovní rám

Pracovní rám je složen ze tří dílů: hákového rámu (vpředu), odvalovacího rámu (uprostřed) a sklápěcího rámu (vzadu hákového natahovače vzhledem ke směru jízdy). Pracovní rám slouží ke sklápění a odvalování, tj. nakládání a vykládání, kontejneru. Svařovaná celoocelová konstrukce pracovního rámu se vyznačuje velice vysokou pevností v tahu. Sklápěcí rám je na jedné straně spojen se spodním rámem prostřednictvím bezúdržbové otočné osy, která prochází skrz oba jmenované rámy a je vyrobena z chromované oceli. Na druhé straně je sklápěcí rám spojen s odvalovacím rámem prostřednictvím dvou bezúdržbových ložisek. Hákový rám je prostřednictvím "Ertalon" bloků (olejem impregnovaný nylon) zasunutelný do odvalovacího rámu na opačné straně než na které je odvalovací rám spojen se sklápěcím rámem. Na odvalovacím rámu jsou umístěny podpěry kontejneru, které přenášejí sklápěcí sílu přímo na spodní rám kontejneru.

Jistící prvky

Při odvalování kontejneru je automaticky prostřednictvím samojistícího mechanismu sklápěcí rám zajištěn ve spodním rámu. Při dosednutí odvalovacího rámu na sklápěcí rám v transportní poloze nebo pro sklápění kontejneru dojde po povysunutí hákového rámu automaticky prostřednictvím jiného samojistícího mechanismu k zajištění pevného spojení sklápěcího a odvalovacího rámu.Při transportu a sklápění je hák jištěn mechanickou západkou.Alternativně, např. při nedostatečného rozvoru náprav vozidla, je nutno zabránit zvrácení vozidla směrem dozadu při práci s kontejnerem prostřednictvím montáže jednoho ze dvou typů podpěr: hydraulické stabilizátory k montáži na zadní nápravu vozidla nebo podpěrná rolna k montáži do oblasti zadního nárazníku vozidla (standard u dvounápravových vozidel).Pro mechanické zajištění kontejneru proti pohybu do boků při odvalování slouží již výše zmíněné boční odvalovací rolny. Pro hydraulické zajištění kontejneru proti pohybu do boků i ve vertikálním směru při sklápění a transportu lze alternativně dodat čtyři různé druhy mechanismů: vnitřní (zevnitř lyžin kontejneru), vnější (zvenku lyžin kontejneru), nebo kombinované hydraulické jištění (dodáváno standardně se systémem).

Hákový rám

Hákový rám se během odvalování kontejneru zasouvá (při vykládání) nebo vysouvá (při nakládání) z odvalovacího rámu, proto lze, pokud je namontován mechanismus jistící kontejnery, odvalovat, sklápět a transportovat kontejnery o různých délkách. Hákový rám se skládá ze dvou částí: uchycovacího háku a posuvného ramene ve tvaru L. Hákový rám je u některých typů nakladačů (typ “SK” na konci označení) alternativně dodáván v kloubovém provedení. Kloub je v takovém případě umístěn v bodě, kde posuvné rameno svírá úhel, a umožňuje tím zmenšit úhel náklonu kontejneru při odvalování.Hákový rám je vyroben z materiálu WELDOX 700, který je enormě odolný v tahu a proti opotřebení.

Hydraulický systém

Standardní provedení hydraulického systému má následující složení: vícesekční ovládací blok s přetlakovými ventily, jištění proti prasknutí olejové hadice, olejová nádrž se sacím a zpětným filtrem, alternativně pístová pumpa, dvoučinné vyrovnávací ventily pro hlavní zvedací hydraulické válce, nastavitelné přetlakové ventily pro ostatní hydraulické válce, ovládání všech funkcí zvenčí i z kabiny řidiče včetně kontrolních lampiček pro hydraulické zajištění kontejneru a pro indikaci průběhu sklápění.